Tag: astma

rodzina-neon-dom

Odpowiednia wilgotność powietrza w Twoim domu – co to takiego?

Zanim dowiesz się czemu tak naprawdę zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza jest ważne w Twoim domu, warto przybliżyć czym jest wilgotność względna. Z naukowej definicji jest to stosunek procentowy ilości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości jaka może się w powietrzu znaleźć w danych warunkach. Oczywiście ilość wody w powietrzu jest uzależniony od panującej temperatury. Wilgotność powietrza w domu powinna…

zlosc-dziecko-krzyk-bunt-ARTICLE_V-31903

Dlaczego powietrze w naszym domu jest ważne? – Wpływ alergii na zachowanie dziecka

Zdarza się, że wasze dziecko jest nadpobudliwe? Wybucha płaczem? Bądź ma problem ze snem i koncentracją? Bardzo często, takie zachowania wynikają z podłoża alergii, która dokucza dziecku w codziennych czynnościach. Zazwyczaj kiedy mówimy o alergii, mamy na myśli objawy w postaci stanów zapalnych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Istnieje jednak druga część tzw. późnych objawów alergicznych, pojawiających się w perspektywie długookresowej.…